Úvod

Webová stránka Atlas textilií byla vytvořena jako dílčí výstup z projektu NAKI DF11 P01OVV017 Tradiční lidový oděv na Moravě - identifikace, analýza, konzervace a trvale udržitelný stav sbírkového materiálu z let 1850-1950.

Hlavním účelem webové stránky je přinášet pro badatele o tradičních tkaninách konkrétní ukázky tkanin z depozitářů muzeí. Na tomto místě může dohledat konkrétní tkaniny, její základní parametry, detailní fotografie a fotografie konkrétních oděvních součástek, na nichž byly tkaniny zachyceny. Dále lze dohledat údaje k výrobním technologiím, postup identifikace historické tkaniny etnografického charakteru a slovníček používaných pojmů.

Subscribe to Atlas textilu RSS