kepr

druh textilní vazby, kdy se útková nit proplétá mezi osnovními nitěmi v poměru 1:3 a více; rozlišujeme osnovní a útkový, pravostranný a levostranný kepr, na tkanině se vytváří šikmé řádky – při stejné hustotě osnovy a útku probíhají řádky v úhlu 45°,