Kontakt

Na tvorbě webových stránek se podíleli:

řešitelé projektu:
PhDr. Petra Mertová, Ph.D.
Ing. Alena Samohýlová

spolupracovníci:
Ludvík Holcner
Mgr. Gabriela Rožková - Etnografický ústav, Moravské zemské muzeum Brno
Mgr. Lucie Baňařová - Národní ústav lidové kultury Strážnice
Karel Mařík - Studio 5 v.o.s. a Atelier Solute, s.r.o. Uherské Hradiště

Kontaktní spojení:
Národní ústav lidové kultury
Mgr. Martin Šimša, Ph.D.
Zámek 672
Strážnice
696 62
tel. 518 306 650
email: martin.simsa@nulk.cz