modrotisk

metoda barvení tkaniny pomocí negativního tisku; na bílou tkaninu se nanesla rezerva (pop) ve tvaru požadovaného vzorku a po zaschnutí se ponořila do barvící lázně s příměsí (indigo a později chemické sloučeniny); jakmile se tkanina vyjmula z lázně, barvící látka se vzduchem zreagovala a obarvila tkaninu na modro, místa zakrytá rezervou zůstala bílá