sukno/přírodní tmavá barevnost/MZM/6 587

Typ textilie: 
Název textilie: 
Regionální název textilie: 
valchované sukno
Evidenční č.: 
6 587
Datace rámcová: 
Lokalita - obec: 
Lokalita dle užití: 
Tkanina zjištěna na předmětu: 
karta se vzorkem tkaniny
Stručný popis celého předmětu: 

Karta se vzorkem tkaniny - valchované sukno hnědé

Tkanina je popsána na části oděvu: 
Výrobce textilie: 
neznámý
Barevnost textilie: 
Typ vazby: 
Dostava na 1cm2: 
5,5/5,5
Barevnost osnovních nití: 
Konstrukce osnovních nití: 
Barevnost útkových nití: 
Konstrukce útkových nití: 
Vlákna osnovních nití: 
Vlákna útkových nití: