harasová tkanina/červená/NÚLK/5425

Typ textilie: 
Název textilie: 
Evidenční č.: 
5425
Datace rámcová: 
Lokalita dle užití: 
Tkanina zjištěna na předmětu: 
zástěra ženská
Stručný popis celého předmětu: 

Zástěra je ušitá z 5 pruhů látky.

Tkanina je popsána na části oděvu: 
Výrobce textilie: 
neznámý
Barevnost textilie: 
Šířka tkaniny s pevnými kraji: 
55,5 cm
Pevný kraj - popis: 
Kraj je v plátnové vazbě, ohraničen dvěma osnovními světlými nitkami.
Typ vazby: 
Dostava na 1cm2: 
22/23
Barevnost osnovních nití: 
Konstrukce osnovních nití: 
Barevnost útkových nití: 
Konstrukce útkových nití: 
Vlákna osnovních nití: 
Vlákna útkových nití: 
Autor fotografií: 
NÚLK