plátno/přírodní světlá barevnost/MZM/6 567

Typ textilie: 
Název textilie: 
Regionální název textilie: 
plátno pačískové
Evidenční č.: 
6 567
Datace rámcová: 
Lokalita dle užití: 
Tkanina zjištěna na předmětu: 
karta se vzorkem tkaniny
Stručný popis celého předmětu: 

Karta se vzorkem tkaniny - rukodělné plátno "pačískové", 18-20 pásem

Tkanina je popsána na části oděvu: 
Výrobce textilie: 
neznámý
Barevnost textilie: 
Typ vazby: 
Dostava na 1cm2: 
16/8,5
Barevnost osnovních nití: 
Konstrukce osnovních nití: 
Barevnost útkových nití: 
Konstrukce útkových nití: 
Vlákna osnovních nití: 
Vlákna útkových nití: