osnova

soustava nití uložená ve směru délky tkaniny