Slovník pojmů

barvení

částečky barviva rozpuštěné v lázni se přichycují na povrchu vláken a ulpívají na nich. Po správném postupu barvení, již nejde částečky barviva vyprat z tkaniny.

textilní výrobky

vlákno, příze, tkanina, pletenina, netkaná textilie (např. lisovaná)

desén

vzor tkaniny zhotovený tkaním, pletením nebo potiskováním

dostava tkaniny

počet osnovních a útkových nití na ploše 1 cm. Vyčísluje se zlomkem, činitel udává počet nití osnovy a jmenovatel počet útkových nití. Buď se podíváme textilní lupou se čtverečkem 1cm2 nebo se ustřihne čtvereček 5x5 cm a z něj se vytahují nitě až se dojde k 1cm2 a ty zbylé nitě se spočítají.

kepr

druh textilní vazby, kdy se útková nit proplétá mezi osnovními nitěmi v poměru 1:3 a více; rozlišujeme osnovní a útkový, pravostranný a levostranný kepr, na tkanině se vytváří šikmé řádky – při stejné hustotě osnovy a útku probíhají řádky v úhlu 45°,

koudel

krátká lněná vlákna, která zůstávají jako odpad po česání lnu; mohla se ještě využít pro domácí účely

mandlování

vyhlazování tkaniny, zejména plátna, na madlu, tj. na zařízení, které uhlazuje tkaninu tlakem válců

modrotisk

metoda barvení tkaniny pomocí negativního tisku; na bílou tkaninu se nanesla rezerva (pop) ve tvaru požadovaného vzorku a po zaschnutí se ponořila do barvící lázně s příměsí (indigo a později chemické sloučeniny); jakmile se tkanina vyjmula z lázně, barvící látka se vzduchem zreagovala a obarvila tkaninu na modro, místa zakrytá rezervou zůstala bílá

osnova

soustava nití uložená ve směru délky tkaniny

pletenina

plošná textilie vyrobená vzájemným propletením jedné soustavy nití. Rozlišujeme pleteninu zátažnou (z vodorovné soustavy nití) a osnovní (svislá soustava).

plsť

plošná textilie vyrobená zplstěním vlněných vláken

předení

urovnání vláken do souběžné polohy a jejich zakroucení, při tom vzniká příze různé tloušťky. Předení lze rozdělit na předpřádání a dopřádání. Při předpřádání se vlákna urovnají v tzv. rouno, které se shrne v lehký pramen v němž jsou vlákna paralelně urovnána. Tento pramen se postupně protahováním ztenčuje až na žádoucí tloušťku čímž vznikne přást. Při dopřádání se přást zakrucuje v přízi na dopřádacích strojích. Zakroucení příze je buď levé, nebo pravé a označuje se Z nebo S.

příze

pramen z několika vzájemně zakroucených vláken

skaní

skroucení dvou přízí společně,

střída vazby (opakování)

je skupina nití a útků tvořící samostatný celek vazby vzorů, který se opakuj (střídá) po šířce i délce tkaniny. Obvykle stačí zakreslit pouze střídu červeně, podle ní se navádí osnova do brda tkalcovského stavu. Dělí se na základní (plátno, kepr, atlas), odvození (od vazby plátnové, keprové a atlasové), složení (komponované) – štruks, krep, vaflová vazba, barevné vzorování), ostatní vazebné techniky (vlasové tkaniny, dvojité tkaniny, smyčkové,perlinkové vazby).

sukno

tkanina vzniklá z vlny a následně zvalchovaná

textilní vlákna

textilní vlákna a suroviny se dělí na – klasická vlákna (ba, vlna, he, le) a chemická vlákna (syntetická a regeneráty celulóz).

tkanina

textilní plošný výrobek vzniklý křížením dvou soustav nití v určitém rytmu

útek

nit proplétající se mezi osnovními nitěmi v určité vazbě

vaflová vazba

vazba odvozená od vazby keprové, nejčastěji z křížového nebo víceřádkového kepru; na tkanině vznikají vyvýšeniny a prohloubení, zpravidla čtvercových tvarů; užívá se převážně u bavlněných ručníků, utěrek a pod.

Stránky