Slovník pojmů

valchování

proces, při němž se srážením a lisováním spsťuje a zhutňuje povrch vlněných látek za působení vlhka a tepla; proces, při němž se vypuzují bělící látky ze lněných tkanin a současně se dosahuje jejich změkčení

vazba

způsob křížení osnovních a útkových nití; rozlišujeme vazbu plátnovou, keprovou, atlasovou a od nich odvozené další vazby, způsob vzájemného provázání soustavy osnovních a útkových nití

vazný bod

osnovní nebo útkový vazný bod podle toho, která z nití těchto dvou soustav je nahoře. Osnovní bod – osnovní nit váže nad útkem na lícové straně. Vyjadřuje se na vzornici plným čtverečkem, útkový vazný bod čtverečkem prázdným.

vlákno

se skládá z jedné jednotky textilního podlouhlého materiálu přírodní, umělý, kovový

žakárový stav

tkací stav pojmenovaný podle Charlese Maria Jacquarda a patentovaný v roce 1800; principem je vzorování tkaniny pomocí děrovacího štítku a protilehlé jehly, která udává pokyn pro zvedání osnovních nití, mezi nimiž probíhá útková nit; tento stroj má nepřeberné vzorovací možnosti

Stránky