vazba

způsob křížení osnovních a útkových nití; rozlišujeme vazbu plátnovou, keprovou, atlasovou a od nich odvozené další vazby, způsob vzájemného provázání soustavy osnovních a útkových nití