střída vazby (opakování)

je skupina nití a útků tvořící samostatný celek vazby vzorů, který se opakuj (střídá) po šířce i délce tkaniny. Obvykle stačí zakreslit pouze střídu červeně, podle ní se navádí osnova do brda tkalcovského stavu. Dělí se na základní (plátno, kepr, atlas), odvození (od vazby plátnové, keprové a atlasové), složení (komponované) – štruks, krep, vaflová vazba, barevné vzorování), ostatní vazebné techniky (vlasové tkaniny, dvojité tkaniny, smyčkové,perlinkové vazby).