textilní vlákna

textilní vlákna a suroviny se dělí na – klasická vlákna (ba, vlna, he, le) a chemická vlákna (syntetická a regeneráty celulóz).