Tkaniny bavlnářského typu

Tradiční rukodělné tkalcovství bylo od druhé poloviny 18. stol. konfrontováno s bavlnářskou výrobou v manufakurách. Řada venkovských tkalců byla zaměstnána formou faktorské práce v manufakturách a díky tomu se seznámila s principy práce s bavlněnými nitěmi. Bavlněné výrobky postupně převážily nad lněnými. Bylo to dáno jednak vlastnostmi (jemný omak, příjemné na nošení, snadná údržba) a cenou. Venkovští tkalci byli tedy motivováni k tomu, aby se přeorientovali na bavlněnou výrobu. Přízi nakupovali od obchodníků nebo v továrnách. Někteří tkalci využívali i zbytky z továren, případně vlastní zbytky. Z těchto barevně různorodých nití vznikala vazebně i barevně originální díla určená zejména pro venkov, na ženské sukně.

Druhy tkanin

Atlaska - stuha

Úzký tkalcovský výrobek tkaný atlasovou vazbou z hedvábných nebo bavlněných nití. Kraje stuhy byly tvořeny rypsovou nebo dutinnou vazbou. Stuhy bývají jednostranné i oboustranné, jednobarevné nebo s potištěným vzorem.
Odkazy na vzorky (atlaska - stuha)


Batika vyvazovaná

Lnářská nebo bavlnářská tkanina zdobená metodou vyvazované batiky. Po vybarvení převažuje modrá až tmavomodrá celková barevnost. Bílý nebo barevný vzor je sestaven na modré půdě.
Odkazy na vzorky (batika vyvazovaná)


Barchet

Bavlnářská tkanina tkaná v plátnové nebo keprové vazbě. Tkanina měkkého omaku byla počesána po jedné straně. Tkaniny byly jednobarevné, barevně vzorované osnovou i útkem, potištěné. Název je doložen již ze středověku a vztahoval se na hrubou tkaninu z velbloudí vlny.
Odkazy na vzorky (barchet)


Batist

Bavlnářská nebo lnářská jemná a průsvitná tkanina s vysokou dostavou. Byla tkána v plátnové vazbě z jemných nití. Může být jednobarevná i potištěná. Původně se název vztahoval pouze na lněnou tkaninu.
Odkazy na vzorky (batist)


Cajk

Cajk i polocajk byla vlněná nebo polovlněná tenká nevalchovaná tkanina (s lněnou osnovou). Ke konci 19. století se už označení vztahovalo také na levnější bavlněnou tkaninu určenou na polosváteční až všední oblečení. Termínem cajk se označovaly polovlněné i lněné tkaniny napodobující levné vlněné textilie. Někdy byly cajky tkány z vlněného útku s příměsí trhané vlny. Ve znojemském vzorníku z roku 1754 jsou dochovány cajky v podobě poměrně silných tkanin s reliéfním vzorem. Název cajk býval zaměňován s označením šerka, neboť v minulosti se oba termíny používaly jako rovnocenná synonyma. Pantlcajk býval barevně pruhovaný a jednalo se o dražší tkaninu doloženou na západní Moravě, kde se z ní šily svatební sukně.
Odkazy na vzorky (cajk)


Cirkas

Vlnařská tkanina tkaná v oboulícní keprové čtyřvazné vazbě, zvané cirkas. Býval zhotoven z různobarevné ševiotové (příze z trhanin) nebo mykané vlněné příze v osnově a z ševiotové příze v útku s vlasem. Vyráběl se též z česané příze v osnově a z ševiotového útku, nebo s bavlněnou osnovou a útkem z mykané příze. Těžší cirkas byl zesílen vrchním nebo spodním útkem.
Odkazy na vzorky (cirkas)


Cvilich

Cvilich se tkal z bavlněné nebo lněné příze dvojí síly. Osnova bývala kvalitní tzv. přezná, útek už z příze méně kvalitní. Jednalo se o hrubší tkaninu vznikající vázáním 2 osnovních nití vedle sebe většinou v keprové vazbě. Jednalo se o nákladnější tkaninu určenou na zástěry nebo kabáty.
Odkazy na vzorky (cvilich)


Činovatní tkanina

Činovatní tkaniny, zkráceně činovať, byly a jsou výrobkem domácích tkalců. Dochovány jsou také názvy jako plátna činovatá, protykovaná, písané ručníky, stolinové ubrusy či mosaiková nebo vzorkovaná plátna. Bývaly tkány keprovou, rypsovou nebo atlasovou vazbou. V minulosti patřily k vrcholům tkalcovského umění a doklad jsou již od 16 a 17. st. z Moravy i Čech. Pravděpodobně se původně jednalo o cechovní výrobek, který se udržel ve výrobě např. na Horňácku, kde je označována také jako tkaní na desku. Činovatí se označovaly i tkaniny hotovené pomocí čtyř až osmi listů. Takové tkaniny měly často kostkovaný vzor. Na Horňácku se činovatě tkaly z počátku z konopí a bavlny, později byly pouze celobavlněné. Tyto tkaniny vzorované pomocí tzv. flotáže, tedy vkládaného útku probíhajícího po celé šířce tkaniny, se užívaly na ložní prádlo nebo na tzv. opléčka u ženských horňáckých krojů nebo na límečcích u rukávců na Zlínsku. Na východní Moravě se dochovaly také tkaniny s brošovanými vzory tkanými pomocí tzv. vyšívání před brdem.
Odkazy na vzorky (činovatní tkanina)


Etamín

Jemná průhledná bavlnářská tkanina tkaná v plátnové vazbě. Název je odvozen z francouzštiny od slova etamine, tj. síto, řešeto.
Odkazy na vzorky (etamín)


Flanel

Jednalo se o lehkou, vlněnou tkaninu, zhotovenou podobně jako sukna, ale pouze mírně zvalchovanou a již nepostřiženou. Zhotovena byla z mykané vlny nebo v kombinaci vlny mykané a česané. Tkanina se tkala buď v plátnové, nebo keprové vazbě. Flanel býval nejčastěji bílý, ale mohl se vyskytovat i v jiné barevnosti. Od počátku 20. století se flanely začaly tkát ve směsi s bavlnou, nebo čistě bavlněné či pouze lněné. Býval také česaný po obou stranách. Novější flanely se vyráběly z jemných česaných nebo mykaných přízí převážně v cirkasové nebo jiné keprové vazbě.
Flanel v podobě polovlněné tkaniny je měkkého omaku, struktura vazby je zčásti nebo plně zakryta vlasem získaným česáním.
Odkazy na vzorky (flanel)


Grádl

Grádl nebo krádl byla bavlnářská tkanina vazebně vzorovaná v proužcích. Podle druhu vazby se rozlišoval keprový, atlasový nebo damaškový, neboli žakárský grádl.
Odkazy na vzorky (grádl)


Kamrtuch

Bílá bavlnářská nebo lnářská tkanina v plátnové vazbě užívaná na košile, rukávce, zástěry a šátky na krk.
Odkazy na vzorky (kamrtuch)


Kanafas

Konopná nebo/i lněná nebo/i bavlnářská tkanina s nižší dostavou tkaná plátnovou vazbou nebo v kombinaci plátnové a rypsové (i keprové) vazby. Vzorována je pomocí barevného snování nebo házení, případně kombinací obojího, kdy vznikají pruhy po útku, osnově nebo kára. Charakteristickou barvou kanafasů je kombinace bílé a červené, bílé a modré, bílé a modré a červené. Mezi novější barvy patří žlutá, hnědá, fialová. Název je odvozen od suroviny. Středověké kanafasy bývaly z konopných přízí.
Odkazy na vzorky (kanafas)


Kartoun

Tkanina z bavlněné příze potištěná metodou přímého tisku. Název vychází z angl. cotton (bavlna). Kusové zboží se užívalo jako šátky na hlavu, metráž na sukně a zástěry, v slohové módě i na celé šaty.
Odkazy na vzorky (kartoun)


Krizet

Lněná nebo bavlněná tkanina vazebně vzorovaná pomocí keprové vazby, řádkované jedním směrem. Byly také hladké (plátnová vazba) i květované. Polohedvábné krizety a hedvábné krizety byly většinou stuhy určené do venkovského prostředí na výzdobu tradičních oděvů.
Odkazy na vzorky (krizet)


Manšestr

Těžší bavlněná tkanina hrubšího omaku s podélnými plastickými žebry, která mohou být stejně nebo různě široká a vysoká. V osnově bývají jemné skané příze, v útku hrubší příze. Tkanina má dva útky, přičemž jeden se rozřeže, aby vytvořil vlasový reliéfní povrch díky následné úpravě. Název je odvozen od anglického města Manchester.
Užíváno v lidovém prostředí na mužské vesty a kalhoty, čepice a ženské živůtky.
Odkazy na vzorky (manšestr)


Matrabas

Matrabas byl druh hrubšího mušelínu oblíbený na košile a zástěry.
Odkazy na vzorky (matrabas)


Modrotisk

Tkanina zdobená metodou negativní rezervy, aplikované ručně pomocí forem. Po zhotovení tkaniny převažuje modrá až tmavomodrá barevnost celé tkaniny. Vzor v bílé nebo i v zelené a žluté barevnosti je sestaven na modré půdě.
Odkazy na vzorky (modrotisk)


Mul

Velmi řídká až průhledná tkanina z jemných volně točených přízí, se zrnitým povrchem, tkána v plátnové vazbě. Určeno na zástěry a šátky.
Odkazy na vzorky (mul)


Mušelín

Jemná, ale tuhá vzdušná tkanina malé hmotnosti s jasným jemným příčným vroubkováním a mírným leskem. Zhotovena v plátové vazbě. Tkanina měla drsný povrch. U nejjemnějších druhů byl mušelín transparentní s brošovaně tkanými vzory. Určeno na šátky na hlavu na Podluží, zástěry a šátky na krk ve Slezsku. Vše v módní bílé barvě (vliv empiru). Viz taft.
Odkazy na vzorky (mušelín)


Oxford

Tkanina s porézním povrchem a znatelnou panamovou vazbou. Zdobeno barevnými přízemi v osnově a /nebo útku, takže vznikají pruhy nebo kára.
Odkazy na vzorky (oxford)


Perkál

Bílá bavlnářská tkanina v plátnové vazbě. Tkanina s vysokou dostavou má měkký omak. Určena na košile, rukávce, zástěry, šátky na krk. Tkanina podobná kamrtuchu - viz Kamrtuch.
Odkazy na vzorky (perkál)


Plátno

Tkanina zdobená metodou negativní rezervy, aplikované ručně pomocí forem. Po zhotovení tkaniny převažuje modrá až tmavomodrá barevnost celé tkaniny. Vzor v bílé nebo i v zelené a žluté barevnosti je sestaven na modré půdě.
Odkazy na vzorky (plátno)


Samet

Měkká tkanina s hustým lesklým krátkým vlasem, který je vytvořen z hustě dostavených útkovým nebo osnovních nití.
Odkazy na vzorky (samet)


Šotyš

Šotyš byl tkaný plátnovou vazbou. Od druhé čtvrtiny 19. století se požíval na zástěry. Název tkaniny napovídá na její příbuznost se skotskou tkaninou zdobenou kostkovým dezénem. Protože se v podorlickém regionu objevuje v době pronikání bavlny do tkalcovské výroby, nabízí se vysvětlení, že si barevná skotská příze podržela název podle země svého původu a tkalci pak podle ní pojmenovali i nový druh tkaniny, zhotovovaný pravděpodobně s příměsí bavlny
Odkazy na vzorky (šotyš)


Štruk

Štruk (letní a zimní) – pravděpodobně se jedná o tzv. štrukové tkaniny se štrukovou vazbou v různém provedení. Tkanina má buď podélné, příčné nebo úhlopříčné žebrovité vroubky, které vzniknou, jestliže se střídají místa jednoduché plátnové vazby s místy ležících osnovních nití nebo útků. Tato volněji provázaná místa jsou v místech vyvýšených vroubků. V štrukové vazbě bývají někdy provedeny obrazce vzorovaných tkanin. Materiál pro štrukové tkaniny je buď bavlněný, vlněný nebo hedvábný. Známým druhem s podélnými vroubky zhotovený z umělého hedvábí je nesprávně nazývaný hedvábný picqué, tkaný v bílém provedení nebo ve světlých odstínech. Vlnařský štruk je na omak tužší tkanina malé až střední hmotnosti. Žebrování může být i nepravidelné nebo uspořádané do geometrických obrazců.
Odkazy na vzorky (štruk)


Valis

Jemná bavlnářská tkanina s proužky a kvítky určená na letní sukně. Vzory vznikají potiskem.
Odkazy na vzorky (valis)


Vapér

Jemné vzdušné bavlnářské tkaniny. Určeny na zástěry a šátky.
Odkazy na vzorky (vapér)


Velur

Velur (nářečně verul) - tkanina zhotovovaná domácími tkalci z materiálu dodaného zástupci továrny.
Nebo se jedná o vlnařskou tkaninu s měkkým omakem a sametovým hustým krátkým vlasem zakrývajícím keprovou nebo atlasovou vazbu. Zhotoveno z mykaných přízí.
Odkazy na vzorky (velur)


Zefír

Tkanina malé nebo střední hmotnosti se stejnou dostavou v osnově i útku. Zhotoveno v plátnové vazbě, jednobarevné, pestře tkané (proužky) nebo potištěné.
Odkazy na vzorky (zefír)