Tkaniny lnářského typu

Mezi tradiční lnářské výrobky užívané na Moravském venkově ke zhotovení oděvních součástek nebo bytového a ložního textilu patří tkaniny zhotovené podomácku nebo v rukou školených řemeslníků, stejně jako konopné tkaniny. S nástupem manufakturního podnikání se výroba lnářských tkanin rozšířila o nové druhy, které se objevily také ve skladbě textilií užívaných na moravském venkově, stejně jako novější průmyslově zhotovené tkaniny. Řada tradičních tkanin v minulosti běžně vyráběných v domácnosti nebo řemeslníky byla během 20. století nahrazena kupovanými výrobky stejného názvu s vlastnostmi podobnými starším rukodělným takninám. Manufaktury a továrny surovinové složení tradičních tkanin často pozměnily. Len nahradila bavlna buď v útku nebo v osnově, případně v obou případech.

Druhy tkanin

Batika vyvazovaná

Lnářská nebo bavlnářská tkanina zdobená metodou vyvazované batiky. Po vybarvení převažuje modrá až tmavomodrá celková barevnost. Bílý nebo barevný vzor je sestaven na modré půdě.
Odkazy na vzorky (batika vyvazovaná)


Batist

Bavlnářská nebo lnářská jemná a průsvitná tkanina s vysokou dostavou. Byla tkána v plátnové vazbě z jemných nití. Může být jednobarevná i potištěná. Původně se název vztahoval pouze na lněnou tkaninu. (ST 17)
Odkazy na vzorky (batist)


Cvilich

Cvilich se tkal z bavlněné nebo lněné příze dvojí síly. Osnova bývala kvalitní tzv. přezná, útek už z příze méně kvalitní. Jednalo se o hrubší tkaninu vznikající vázáním 2 osnovních nití vedle sebe většinou v keprové vazbě. Jednalo se o nákladnější tkaninu určenou na zástěry nebo kabáty.
Odkazy na vzorky (cvilich)


Flanel

Jednalo se o lehkou, vlněnou tkaninu, zhotovenou podobně jako sukna, ale pouze mírně zvalchovanou a již nepostřiženou. Zhotovena byla z mykané vlny nebo v kombinaci vlny mykané a česané. Tkanina se tkala buď v plátnové, nebo keprové vazbě. Flanel býval nejčastěji bílý, ale mohl se vyskytovat i v jiné barevnosti. Od počátku 20. století se flanely začaly tkát ve směsi s bavlnou, nebo čistě bavlněné či pouze lněné. Býval také česaný po obou stranách. Novější flanely se vyráběly z jemných česaných nebo mykaných přízí převážně v cirkasové nebo jiné keprové vazbě.
Flanel v podobě polovlněné tkaniny je měkkého omaku, struktura vazby je zčásti nebo plně zakryta vlasem získaným česáním.
Odkazy na vzorky (flanel)


Kanafas

Konopná nebo/i lněná nebo/i bavlnářská tkanina s nižší dostavou tkaná plátnovou vazbou nebo v kombinaci plátnové a rypsové (i keprové) vazby. Vzorována je pomocí barevného snování nebo házení, případně kombinací obojího, kdy vznikají pruhy po útku, osnově nebo kára. Charakteristickou barvou kanafasů je kombinace bílé a červené, bílé a modré, bílé a modré a červené. Mezi novější barvy patří žlutá, hnědá, fialová. Název je odvozen od suroviny. Středověké kanafasy bývaly z konopných přízí.
Odkazy na vzorky (kanafas)


Kamrtuch

Bílá bavlnářská nebo lnářská tkanina v plátnové vazbě užívaná na košile, rukávce, zástěry a šátky na krk.
Odkazy na vzorky (kamrtuch)


Krizet

Lněná nebo bavlněná tkanina vazebně vzorovaná pomocí keprové vazby, řádkované jedním směrem. Byly také hladké (plátnová vazba) i květované. Polohedvábné krizety a hedvábné krizety byly většinou stuhy určené do venkovského prostředí na výzdobu tradičních oděvů.
Odkazy na vzorky (krizet)


Modrotisk

Tkanina zdobená metodou negativní rezervy, aplikované ručně pomocí forem. Po zhotovení tkaniny převažuje modrá až tmavomodrá barevnost celé tkaniny. Vzor v bílé nebo i v zelené a žluté barevnosti je sestaven na modré půdě.
Odkazy na vzorky (modrotisk)


Plátno

Tkanina zdobená metodou negativní rezervy, aplikované ručně pomocí forem. Po zhotovení tkaniny převažuje modrá až tmavomodrá barevnost celé tkaniny. Vzor v bílé nebo i v zelené a žluté barevnosti je sestaven na modré půdě.
Odkazy na vzorky (plátno)