valchování

proces, při němž se srážením a lisováním spsťuje a zhutňuje povrch vlněných látek za působení vlhka a tepla; proces, při němž se vypuzují bělící látky ze lněných tkanin a současně se dosahuje jejich změkčení