Vlněné nevalchované tkaniny

Loden, lodn

celovlněná tkanina z mykané vlny, původně řídce tkaná, z níž se následnými úpravami (apretací) zhotoví sukno.